top of page

Dolum ve Boşaltım Tesisleri

Yanıcı ve parlayıcı sıvıların kamyon yada trenlere dolum ve boşaltım işlemleri gerçekten çok tehlikeli operasyonlardır. Bu alanlarda can ve mal kaybını azaltmak için sabit köpüklü söndürme sistemi kurulmalıdır. Köpük yanıcı ve parlayıcı sıvıların söndürülmesinde kullanılan en etkilin yol olarak kabul edilir.

bottom of page