top of page

Taşma Havuzları

Taşma havuzları tipik olarak yakıt tanklarının etrafını yapılmaktadır. Bu toprak yada fiziksel engeller yakıtın daha fazla yayılmasını engelleyecektir. Birçok üretim ve depolama tesislerinde, yanıcı yakıt alanı bir taşma havuzu içinde bulunan küçük tanklardan oluşmaktadır. Bu tankların etrafın genelde borular ve pompalarla çevrilidir. Bu durumlarda tanklar yerine taşma havuzu içine yangın korunumun sistemi yapılması daha uygun olmaktadır.

bottom of page